NeuroImagination


NeuroImagination

NeuroImagination is in 1996 ontwikkeld door Horst Kraemer, psychotherapeut, in samenwerking met een arts en een psycholoog. Het is een wetenschappelijk bewezen en gecontroleerde methode die een rechtstreeks effect heeft op de hormonale stressvorming.
 

De stappen van NeuroImagination:
1. Coach gesprekken
2. Ademtechnieken
3. Rechts-links stimulatie
4. Reis door het lichaam (geleide lichaamsmeditatie)
5. Visualiseren van een persoonlijk wensbeeld
6. Benadrukken van de zintuiglijke gevoelens bij het beeld
7. Hypnotische verankering

 
Ademtechniek

In stressvolle situaties ademen we minder diep, waardoor de lichaamspulsatie beperkt wordt. De bloedvaten vernauwen zich en blijven vernauwd. Het oppervlakkig ademen stimuleert de aanmaak van adrenaline, terwijl een diepe buikademhaling de adrenalineproductie vermindert. Hiermee is de eerste stap naar herstel gezet.
  

Rechts/links stimulatie

Als iemand zelf een rechts/links beweging uitvoert, door bijvoorbeeld met de vingers of handen afwisselend op de bovenbenen te slaan, wordt de stofwisseling in het tegenoverliggende hersengebied geactiveerd.
De stimulering van de hersenstofwisseling zorgt ervoor dat de gehele hersenen actiever zijn en dus gemakkelijker werken. De verschillende hersengebieden maken beter verbinding en werken daardoor sneller. Ook geblokkeerde delen gaan weer beter samenwerken. Hierdoor verbetert de concentratie en kunnen bijvoorbeeld verloren gewaande herinneringen weer in het bewustzijn terugkeren. Gevoelens van verlies en machteloosheid worden zo vervangen door een toenemend gevoel van (zelf)controle.

  

De kracht van combinatietherapie

Door de diepe buikademhaling te combineren met de rechts/links stimulatie, komt de impuls om de stresshormonen te reduceren met een veel hogere intensiteit op gang. Ook verbetert de zintuiglijke waarneming duidelijk.
Als de reis door het lichaam tegelijk met de ademtechniek en links/rechts stimulatie plaats vindt, dan stijgt de zelfwaarneming. Tegelijk nemen de impulsen die het lichaam aan de hersenen afgeeft af. Ook daalt de bloeddruk, wordt de bloedsomloop kalmer en neemt de denkkracht toe.

 

Het wensbeeld

De cliënt stelt zich een positief beeld voor, terwijl de coach doelgericht vraagt naar de lichamelijke waarneming om de status van de vijf zintuigen uit te vragen (reuk, gevoel (huid/temperatuur), smaak, gehoor, zicht). Door het wensbeeld in de eigen gedachten te verbinden met de zintuiglijke waarneming kunnen de hersenen beide realiteiten niet meer onderscheiden. Wat in het hier en nu gebeurt en het wensbeeld waarop de aandacht zich op dat moment focust, wordt zo omgevormd tot één realiteit.

 

Hypnotische verankering

Deze positieve en gewenste toestand kan hypnotisch worden verankerd (door het op elkaar drukken van de vingers). Indien dit meerdere malen met succes heeft plaatsgevonden dan kan de cliënt de nieuwe gewenste toestand in het dagelijks leven oproepen en gebruiken.

 

Resultaat

• De burn-out cirkel is onderbroken en de cliënt is uit de neurobiologische probleemzone gestapt
• De symptomen zijn duidelijk gereduceerd
• De regeneratie van het lichaam, de zelfsturing en toegang tot de eigen kracht zijn hersteld
• Het hoofd is weer helder
• Noodzakelijke veranderingen in de privé- en werksfeer kunnen nu ingevoerd worden
 
Hoe langer iemand zich in de uitzonderingstoestand van een burn-out bevindt, hoe moeilijker het is om de oude toestand terug te vinden. Als iemand zijn stress fragmentering (geheel of gedeeltelijk geblokkeerde informatiepaden in de hersenen) heeft beëindigd, beschikt hij betrekkelijk snel weer over de gebruikelijke kracht. Wel kan hij nog last hebben van de lichamelijke schade, die misschien meer tijd nodig heeft om te genezen. Onder normale omstandigheden is het oude prestatieniveau uiterlijk na drie maanden weer bereikt.

 
Filmpje
Uitleg methode door Horst Kraemer (in het Duits)